Fotografování

Fotografování především 1. stupně - dne 15.11. 2016
Děti po prázdninách přinesou nabídkový - objednávkový leták s cenou. Možno fotit i sourozence společně.

 

"Kdo jsme aneb Co a jak se vyučuje na Euroškole"

Dne 3.11. 2016 se žáci naší školy, v rámci kariérové přípravy, zúčastní prezentace studijních oborů na EUROŠKOLE v České Lípě. Budou si zde moci vyzkoušet zdobení dortů, míchání nápojů, carving - kouzlení s ovocem a zeleninou, střelbu z airsoftové pistole, test kreativity. Dále pak si prohlédnou prostory celé školy a získají i informace o stážích a odborných praxích v zahraničí.
Přeji jim příjemnou zábavu, i když je to učení.
M. Hovorková, výchovná poradkyně

Burza středních škol

Dne 2. 11. 2016 ve 12.30h se vycházející žáci 9. r. zúčastní Burzy SŠ, která se bude konat, tak jako každý rok, na SOŠ a SOU, 28. října, Česká Lípa. Budou zde prezentovány SŠ a SOU Libereckého kraje i mimo něj. Žáci si zde mohou vybrat své budoucí pracovní působení, nebo Ti, kteří ještě nejsou rozhodnuti,  zde mohou najít to inspiraci. Rodiče vítáni.

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

Veselá věda

Vážení rodiče, i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a od října opět nabízí na naší škole pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů. Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.
Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.
Přesné informace o času a místě konání kroužku budou uveřejněny na webových stránkách Veselé vědy. Pokud chcete lépe poznat, jak kroužky fungují podívejte se na následující video a vyzkoušejte si jednoduchý pokus s dětmi doma.
Více informací na www.veselaveda.cz, kde bude v září online přihláška i pro děti z naší školy.
“Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz
od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod.“

1. září - Vítáme prvňáky

Dnešní slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků 1.A,B se podařilo. Žádné slzičky, jen úsměvy a krásné počasí. A aby ten první den byl ještě radostnější, přišel prvňáky přivítat pan místostarosta Mgr. Juraj Raninec, který přinesl oběma třídám krásné a sladké dárečky. Děkujeme. Přejeme všem žákům, učitelům i rodičům klidný školní rok, pevné nervy a pokud možno stálý úsměv.

Rozvrh

Rozvrh na 1. a 2. a 5. 9.
čt 1.9. od 8.00h - 8.45h, následuje odchod domů nebo družina a od 11h - 13h i oběd.
pá 2.9. 1.AB - 8.00 - 9.40h (domů nebo ŠD), 2.AB - 5.A: 8.00h - 11.40h (domů nebo ŠD), 6.AB - 9.AB: 8.00h - 12.35h.
po 5.9. - 1.stupeň 8.00h - 11.40h, 2. stupeň 8.00 - 12.35h

MŠ Berušky - pozor

MŠ Berušky - upozornění.
Město Česká Lípa od 5.9. realizuje přestavbu pavilónu ZŠ, PŠ a MŠ, který je v bezprostřední blízkosti našeho oddělení MŠ Berušek.
První bourací práce proběhnou od 5.9. - do 9.9. V tyto dny budou všechny děti MŠ Berušek v budově školy.
Od 12.9. - do 26.9. bude probíhat následná bourací činnost, která s sebou přinese hlučnost a prašnost zatím neznámé intenzity. Je proto možné, že i v tyto dny budeme muset být s Beruškami přesunuti v budově ZŠ. Pokud práce budou ukončeny v dřívějším datu nebo se ukáží méně omezující než se obáváme, bude provoz Berušek následně zahájen v jejich oddělení.

2016/2017

Školní rok 2016/2017 začínáme "už" ve čtvrtek 1.9. 2016 a to jednou vyučovací hodinou.

Dobrá zpráva

Ve školním roce 2016/2017 se na naší škole otevře kromě tradičních třech oddělení ŠD ještě "Dětský klub" pro žáky I. stupně z 3. - 4. ročníků.

Stránky

Subscribe to ZŠ a MŠ Jižní RSS